ЗЗО и двойното гражданство

19.12.2012г. 01:49:07
Здравейте, Бихте ли ми казали дали българите, постоянно пребиваващи в чужбина и с двойно гражданство трябва да подават декларация и заявление за освобождаване от здравно-осигурителни вноски? На базата на член 33 и член 40а от ЗЗО, аз мисля, че това не е необходимо, но бих искала да чуя Ващео мнение. Благодаря Ви! Р. Колева

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар