Делба на имот

13.12.2012г. 08:23:36
Притежаваме имот, който до ден днешен е на търг поради простата причина,че ние като наследници не успяхме да се разберем кой и как ще го стопанисва. Искът беше заведен от баба ми.Решението на съда беше следното: според големината на имота и чрез продажбата му трябваше да заплати на всеки един от наследниците определена сума. Миналата година баба ми се спомина,а с времето-ние като наследници постигнахме консенсус и сега искаме да се окажем от търга и имота да остане на наш. Има ли вариант, чрез който да се прекрати публичния търг без да се включваме като купувачи в него? С уважение

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар