Неоходими документи за продажба на наследствен апартамент.

28.01.2013г. 03:22:03
Здравейте, От 2009 година съм наследник на 1/6 ид. част от апартамента на починалия ми чичо. Единственият документ, който притежавам в тази връзка, е удостоверението за наследници. Данъците за моя дял от тогава до сега са плащани. Починалата по-късно негова съпруга е завещала другите 5/6 ид. части на свой роднина, който вече е оформил всичките си документи в съответните институции. В подадената от него Декларация по чл. 14 от ЗМДТ в т. 5, табл. 1 той ме е записал като съсобственик. Тъй като и двамата нямаме интерес към апартамента, решихме да го продадем. Въпросът ми е: Освен Удостоверението за наследници, трябва ли да представя и други документи (от кадастралния регистър, службата по вписванията, Декларация по чл. 14 от ЗМДТ и др.), необходими за осъществяване на продажбата? Благодаря Ви В. Иванов

Правни мнения, съвети и коментари

31.08.2017г. 02:00
Документ за правото на собственост, удостоверение за наследници, данъчна оценка, скица.

Коментар