давност

18.01.2013г. 02:16:16
> Здравейте ,моля за съвет по имотен > казус.Случая е следния през1999 закупуваме > апартамент по 1/2 идеална част/с още един > съсобственик/През 2001 аз продавам своята > 1/2 част на трето лице/като имам > декларация от съсобственика за отказ от > покупка/.От 2005 първата собственичка от > която сме закупили ни съди и печели > делата,обявяват за нищожен акта с който > ние сме придобили от нея.Но никой не съди > и не е съдил моят купувач,който си владее > имота абсолютно явно и безспорно от > 2001/изтекли са повече от 10год.Може ли той > да претендира за придобивна давност за > неговата 1/2част?

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 02:39
В случая Вашия купувач е трето добросъвестно лице и делата по-между Ви не го засягат, той си остава собственик на закупеното.

Коментар