Погасяване на задължение към Топлофикация

19.12.2011г. 08:09:49
Здравейте! Имам следното питане:от 2006 година топлата вода в апартамент, който се обитава от брат ми, не е плащана на Топлофикация. До ноември 2010 този апартамент беше на името на баща ми, а след това бе прехвърлен на сина на брат ми. Баща ми не живее от много години в този апартамент, а също така партидата в топлофикация е на името на брат ми. Въпросът ми е :трябва ли баща ми да погасява това задължение след като партидата не е на негово име, а и би трябвало да има давност. Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар