Запорирани евро средства

03.12.2013г. 12:10:44
Зравейте, Фирмата ни участва по оперативна програма развитие на човешките ресурси и по точно ''Квалификационни услуги фаза 3''. Имаме одобрен проект и сключен договор за изпълнение с Агенция по заетостта от 10.01.2013. По наше искане ни преведоха 20% от стойността на проекта за изплащане на заплати на ръководител, счетоводител, координатор на проекта и за общественост на стойност 66 хил лева. Сметката която е отворена и изрично е упоменато, че е за целите на проекта бе запорирана от служба НАП. Пуснахме искане за неотложно плащане на заплатите , но служителите там казват, че при наличието на фирмата на задължение към НАП за няколко месеца, не им е достатъчно като обосновка и няма да бъде съгласувано от ТД НАП. Искат да изнамеря член по който да докажа, че средствата са несеквестерруеми за вдигнат запора. Края на проекта ни е 06.01.2014г. и до тогава трябва да сме се разплатили с хората работели по проекта за да отчетат те самият проект.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар