Имот без вход с право на строеж

18.11.2013г. 11:08:24
Здравейте, моят проблем е следният. Притежавам имот който е вътрешен и е едно УПИ със съседния и нямам достъп до него. Имота ми граничи с общински имот с отстъпено право на строеж и една част, която е оставена някога за улица, но сега е заградена от съседи. Подадох молба до общината да ми определят от къде да минавам, за да ползвам имота си, с молба да ми бъде отворен тупика. От общината ми отговориха да преминавам през съседите понеже сме били едно УПИ. Те естествено не са съгласни понеже разстоянието пред къщата от където трябва да преминавам е 3 метра. Аз също не искам да преминавам през тяхното, защото няма как да строя. Какво мога да направя за да ми отворят улицата? Може ли от общинския имот който е даден с отстъпено право на строеж да се отнеме от него за по широка улица?

Правни мнения, съвети и коментари

08.08.2017г. 09:35
Здравейте, правилно са Ви отговорили от Общината, че следва да преминавате през съседите, след като се касае за един УПИ. Можете да изпратите нотариална покана на съседите си в посочения смисъл или да им предложите да Ви учредят сервитут - право на преминаване през имота им.

Коментар