За използване на чужда фамилия

19.07.2012г. 11:51:44
Добър вечер. В моят въпрос става дума за решението от съда за развод по взаимно съгласие съпругата ми си поиска връщане на фамилното име. Но от тогава е мина повече от половин година и тя продължава да използва моята фамилия и адресна регистрация. Какви действия трябва аз да предприема относно това и към кого трябва да се обърна, понеже мисля че е това е подсъдимо и тя няма право на това. Благодаря ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар