Платен отпуск след майчинство

19.07.2012г. 09:12:29
Здравейте! На каква база ще ми бъде изплатен платеният годишен отпуск , ако веднага след майчинство се върна на работа? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар