Запор на тежкотоварен автомобил

05.02.2012г. 04:29:00
Здравейте! През 2008 г. е наложен запор на тежкотоварен автомобил, който е в СИО (на родителите ми)! Собствениците на автомобила не са уведомени от ЧСИ за извършените действия. Решават да снемат автомобила от отчет през 2011 г. и от органите на КАТ разбират, че имат наложен запор. Запора е наложен на жената като поръчител с договор от 2005 г. Може ли на основание чл.433 т.8 ГПК ЧСИ да снеме запора и чрез него ли става снемането на запора или чрез молба до ОС!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар