Непозволено увреждане след пожар

04.02.2012г. 02:01:24
Здравейте! Апартаментът ми пострада вследствие на пожар, причинен от собственика под мен - той почина от пожара. Вследствие на пожара има нанесени както щети на моето жилище и жилищата под изгорелият апартамент, така и обща щета за жилищния блок - спукан панел на външна стена. Причинителят на пожара има наследници - син и дъщеря. Питането ми е имаме ли правно основание да търсим отговорност за причинените ни щети от наследниците на починалия собственик (вмъквам, че те изобщо не са се интересували от баща си и са били в недобри отношения, дори не се поинтересуваха как стоят нещата с пострадалите жители в жилищния блок). В момента общината се е ангажирала да излезе със становище колко опасно е спукването на панела и предполагам остойностяването на средствата, необходими за поправянето му. Задължително ли е пожарът да е причинен умишлено, за да можем да предявим иск за непозволено увреждане или не???!!! Благодаря предварително! С уважение: Румяна Цветанова

Правни мнения, съвети и коментари

20.06.2017г. 11:26
Здравейте, не уточнявате дали жилището Ви е застраховано срещу пожар, но вероятно не сте сключила договор за застраховка. При сключена застраховка можехте да претендирате за заплащане на застрахователно обезщетение. Относно иска по чл. 45 ЗЗД - всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Отговорността е лична и нямате правно основание да претендирате заплащането на обезщетение от наследниците на починалото лице. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7, тел. 0898 303092

Коментар