въстановяване правото на собственост

03.02.2012г. 02:17:51
Искам да попитам по закона за възтановяване на земеделските земи.Притежаваме нотариален акт за парцел на името на баба ми 5400 кв. възтановени са 3000кв. останалите се губят,и имаме документ от 2007 г.от общината че имаме право на обещетение но и до ден днешен никой не ни е обещетил.Трябва ли да съдя общината или да обжалвам решението на поземлената комисия защото мястото е в урбанизирана територия -регулация,и не е земеделска земя а парцели.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар