Имам ли право на допълнителен платен годишен отпуск

01.02.2012г. 10:09:45
Работя в цех за производство на спортни принадлежности, назначена съм по чл67, ал1 - имам ли право на допълнителен платен годишен отпуск, освен основния от 20 дни, след като в договора ми е упоменато, че имам право на платен годишен отпуск по чл155 и чл156 от КТ

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар