Дело за намаляване на издръжка

06.08.2013г. 09:05:38
Здравейте, въпросът ми е във връзка с Гр.д.No 221/2013 на Окръжен съд Кюстендил. Делото е за намаляване на издръжка на дете родено по време на брак в решението на съд не се взима предвит обстоятелството, че след прекратяване на брака се е родило друго дете|признато бащата| и се отхврля факта, че са намалени доходите. Въпросът ми е по този начин не се ли дискриминира моето дете и съответно то няма ли право на същите грижи от срана на бащатата не зависимо от факта че нямаме брак/в съвместно съжителство сме/? Защото в решението което е постановено се оказва че моето дете няма никакви права, това не е ли дискриминация при положение, че в СК се казва, че децата са с равни права не зависимо дали са родени по време на брак или не,или осиновени? Другия ми въпрос е какви действия мога да предприема в този случай?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар