Завещание

05.08.2013г. 09:16:17
Здравейте! След като дядо ми почина имуществото му се подели м/у двамата му сина и съпругата му. (моята баба) По право баба ми придоби половината + 1/3 от половината от 2 апартамента. Тя желае да даде своя дял от единия си апартамент на единия си син (моя чичо) и дела си от другия апартамент на мен (нейната внучка). ПО този начин лишава от наследство първородния си син (мой баща). Въпроса ми е какво е необходимо да направи тя, за да бъде всичко законово издържано и да е спокойна,че някой ден ще бъде изпълнена волята й? Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 07:51
Здравейте! Могат да бъдат разгледани и обсъдени два или повече варианта на това баба ви да се разпореди със своите идеални части както намери за добре! В случая обаче единствено варианта с дарение/въпреки, че е най бърз и най- евтин откъм такси/ е спорен, защото след нейната смърт останалите наследници имат право да предяват иск за размера на запазената им част съгласно Закона за наследството. Останалите варианти на решение следва да се обсъдят внимателно и да се преценят според желанието на Вашата баба.

Коментар