Делба между сестри

23.04.2013г. 08:35:34
Здравейте! Моят въпрос е свързан с делба на две къщи и две парчета земеделска земя. Това е наследство от нашите родители. След тяхната смърт аз бих искала да разделим наследството ни. Предполагам обаче, че може да възникне спор. Сестрами ми е плащала данъка на едната къща през последните години, и смята че може да си извади наториален акт без мое съгласие само на нейно име. Възможно ли е това? И законно ли е? И още, аз бих искала да имам реална оценка за сегашната стойност на къщите и земята. Единия имот е в община Враца, а другият в община Плевен. Бихте ли ми препоръчали оценител за тези райони? Ще Ви бъда много благодарна, ако ми отговорите. Daniela

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар