Еднократна помощ за новородено

22.03.2013г. 03:38:47
Здравейте от Хасково съм, имам неплатени данъци и ми отказват бележка от ГРАО, а не мога да взема еднократна помощ за родено дете, докато не ги платя. Какво да правя

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар