Околна среда

07.12.2011г. 03:10:04
Здравейте, В селото, което живея новия кмет започна да реже клоните на дърветата, които са пред къщите. С оправдание, че са общинска собственост и пречели на снегорина(което не е така). Той е натоварил големите трупи за да пали печките в общината. Дядовците ми са засадили дърветата пред вкъщи и искам да знам дали той има право да прави това.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар