Покупка за апартамент при търг

04.12.2011г. 03:32:24
Добър ден. Бих желала да задам въпрос. Баща ми закупи апартамент в Силистра при търг. В последствие се установи,че има задължения за 700 лв-300 ток и 400 вода. Какви документи трябва да се представят в съответните органи на В и К за да се избегне плащането на задължения,които не са консумирани от новия собственик и има ли въобще такъв вариант. И какви действия да се предприемат при отказ на В и К да постави нов водомер в апартамента.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар