Rодителски права и издържка

29.11.2011г. 10:10:15
При развод родителските права са присъдени на майката, децата са 2 - едното на 12, другото на 17. Преди един месец по-голямото дете беше прилъгано да отиде да живее при бащата, бабата и дядото, но въпросът с родителските права не е уреден. Бащата няма намерение да завежда дело за правата, защото не го интересува особено, но майката може ли да заведе от своя страна, тъй като отговорността за детето е нейна, а то реално не живее при нея, а при бабата и дядото, бащата е приходящ. Все още ли важи това, че детето след 13 години решава с кой да живее. Бащата не плаща издръжка 1 година, подадена е жалба в прокуратурата и е издаден изпълнителен лист, но той не се води на трудов договор и няма имущество на негово име, какво следва оттук нататък?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар