земеделска земя

24.11.2011г. 12:49:34
Имаме земеделска земя от един наследодател прадядоми.След смърта на неговите деца, които са 4, се обособиха 4 основни дяла.Като сега сме много наследници.Нямаме делба само натурален акт на всички възстановени земи на прадядо ми. Имат ли право съсобствениците да ми продадат техните дялове за да мога да узаконя земите.какви документи се изискват за продажбата на подяловете. Колко струва такава продажба.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар