Наемател в общо помещение

23.11.2011г. 12:52:31
В сграда ЕС е отдадено помещение под наем.Наемателят не плаща 46 месеца след изтичане на договора и не се изнася.По какъв начин най-лесно можем да влезем във владение /10 ап.са общински и 65 собств./ на общото си помещение?

Правни мнения, съвети и коментари

11.10.2020г. 09:51
Необходимо е да проведете общо събрание на етажната собственост.

Коментар