Наследство

30.05.2012г. 04:32:12
Здравейте, искам да Ви по питам, имаме 2 апартамента, единият се води на баща ми а другият на майка му ( баба ми), която още е жива, но баща ми се ожени повторно.Въпроса ми е ако нещо стане недай си боже и баща ми почине, втората жена на баща ми ще получи ли апартамента който се води на негово име, реално той не е придобит по време на брака, а този на баба ми, ако тя почине и баща ми го наследи... и вземе че и той почине жената на баща ми може ли да претендира за нещо изобщо?? Женени са от 7-8 години някъде..

Правни мнения, съвети и коментари

31.12.2020г. 01:34
Здравейте, втората жена на баща Ви е негов наследник.
31.12.2020г. 01:35
Здравейте, втората жена на баща Ви е негов наследник.

Коментар