Възнаграждения СБКО

08.05.2012г. 12:56:27

През 1995 г. са изплатени суми за СБКО, върху които са начислени и внесени осигурителни вноски. Затова същите са включени в УП-2 като доход при определяне размера на пенсията. Въпросът ми е дължат ли се осигуровки върху тези суми за тази година (1995) и на какво основание?

Правни мнения, съвети и коментари

28.01.2021г. 02:46
Моля, да уточните какво разбирате под СБКО.

Коментар