Запитване относно дължими пари за сметки

04.05.2012г. 04:54:04
Презм.януари т.т. сключих договор за отдаване под наем на кантора в Търговския дом с фирма, която да го ползва за офис. Тази фирма има под наем малко магазинче на същото място с друг Наемодател. Тази фирма без мое знание го преотстъпва на продавачите от това магазинче /денонощно/ и те го ползват за жинеене. Случайно това се установява от електротехника на сградата при внезапното влизане за отчитане на тока. С наемателката по договора не мога да се свържа през тези 4 месеца. Наемът се заплаща от продавачите в магазинчето, с които тя ме е запознала и ми е казала, че при тях ще го оставя. В присъствието на представител от Управата на Търг.дом продавачите се подписват на предупреждението ми да напуснат, а също случайно намирам и Наемателката по договора, която се подписва на протокол за прекратяване на договора. Ключът е предаден от продавачката и помещението е освободено, но Наемателя по договора на посочения ден и час не се явява. Задълженията към Търговския дом от Фирмата - наемател за ток и режийни разноски са 330 лв., които никой от тях/живялата незаконно продавачка със съпруга си и сключилата договор - наемателка/ не искат да се издължат. Управителката на въпросната фирма се крие, а на адреса на регистрацията на фирмата-пл.Славейков има продавач, който отказва информация за нея. Имам Булстат на фирмата, но нейния адреса по местоживеене -нямам. По л.карта -адреса е в провинцията. Договорът не е нотариално заверен. Към кого да се обърна- прокуратура или искова молба в районен съд и може ли по реда на бързото производство или не може? От мое име ли трябва да е молбата, тъй като фирмата е моя наемателка или иска трябва да е от Етажна собственост Търговски дом, към когото са задълженията. Към мен задължения намат - от депозита съм си приспаднала и са останали 60 лв. за покриване на тези сметки, които няма на кого да върна. Мога ли да ги върна ЕТ Търг.дом без подписа на въпросната управителка на фирмата - наемател.

Правни мнения, съвети и коментари

08.12.2020г. 03:33
Съветът ми е да коментарите всички въпроси с адвокат, който да прегледа документите.

Коментар