Запитване относно прехвъляне на имот с тежест

02.05.2012г. 07:57:59
Ако съм длъжник на банка или друга организация, разведен съм и след развода съм прехвърлил моята половина от апартамента си на дъщеря си и нямам нищо друго, могат ли да изискват от нея/тя е студентка/да поема задълженията ми и дали имат право да предявят претенции към частта от апартамента, която съм и прехвърлил?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар