Въпрос относно договора между адвоката и клиента, с който се определя хонорара?

05.01.2012г. 03:50:19
Какво се случва с договора между адвоката и клиента, с който се определя адвокатския хонорар? Трябва ли да бъде представен например в адвокатския съвет или на друго място. Бих искал да получа малко разяснение в тази посока и ако е възможно някой да ми изпрати примерен образец от такъв договор(между адвоката и клиента за хонорара) както и образец от квитанцията, която адвоката трябва да даде на клиента, който си е платил хонорара.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар