запор на сметки от лизингова компания

03.01.2012г. 09:12:02
Здравейте.Имам запор на всички видове сметки от една лизингова компания.Въпрсът ми е как е възможно това,след като фирмата,на която бях управител отдавна не е моя? Дори в момента на издаването на заповедта фирмата пак не е на мое име. И още един въпрос:Когато фирма(ЕООД) кандидатства за автомобил на лизинг фирмата ли одобряват или нейният управител?

Правни мнения, съвети и коментари

18.01.2021г. 01:15
Здравейте, запорът следва да е на фирмени сметки, ако лизингът е на името на дружеството.

Коментар