Надвзета сума

02.01.2012г. 04:53:29
Здравейте. Въпроса ми е следния: работодателя ми ме уволнява по чл.331 от КТ с 4 заплати обещетение. Същото обещетение ми е изплатено в едномесечния срок по КТ. След 2 месеца работодателя ми изплаща оставащите заплати, които имам да получавам и едновременно с тях отново ми начислява, удържа ми съответните данъци и ми изплаща отново сумата за обещетението по чл.331. Може ли работодателя да ме задължи (и как може да го направи) да върна надвзетата сума за обещетението? Как се тълкува "техническа грешка" в чл.272 ал.2 от КТ като най-вероятно преводите са извършени с две различни платежни нареждания? Благодаря Ви.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар