Неизплатени заплати

26.02.2012г. 07:47:44
Здравейте,въпросът ми е следният:в договора ми за работа пише че заплатата ми трябва да се изплаща 27 дни след започване на работа,но към момента 26 февруари не съм си получила заплатите от ноември месец насам.Съкратиха ме от работа,но няма признаци да ги получа .Трябва ли по закон да ми изплатят всички заплати след като са ме освободили от работа.Какви права имам в случая? Много благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 03:39
Трябва да Ви изплатят заплатите ведно с лихва за забава към всяка от момента, в който изплащането и е станало дължимо. Може да подадете искова молба в съда, от който да искате изплащането на всяка една от заплатите и лихвата към нея.

Коментар