Кой ще изплати парите на сина ми за неизплатена издръжка

24.02.2012г. 03:55:57
През м.10.2011 сина ми/роден м.07.1994/ осъди баща си при ДСИ за неизплатена издръжка за 4г -2007-2011- по 80лв, присъдени по делото ни за развод. Баща му почина на 19.12.2011 без да даде нито лев. От 1-ви брак баща му има 2 деца-пълнолетни, които също са наследници. Дали сме на ДСИ право на запор на наследството. Кой ще изплати парите на сина ми за неизплатена издръжка за 4г и до навършване на 18г?

Правни мнения, съвети и коментари

07.01.2021г. 02:18
В случай че наследниците приемат наследството, отговарят за задълженията на баща си.

Коментар