наследствена пенсия

24.02.2012г. 03:49:23
Сина ми е ученик и ще навърши 18г през м.07.2012, баща му почина и сме подали документи за наследствена пенсия. До кога ще я получава, и ще я получава ли през ваканциите?

Правни мнения, съвети и коментари

28.01.2021г. 10:32
Децата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването ѝ, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст получават наследствена пенсия.

Коментар