Наложено дисциплинарно наказание по Закона за Министерството на вътрешните работи

28.01.2009г. 11:20:46
Здравейте, имам питане Наложено ми е наказание от министъра на вътрешните работи относно извършена проверка по конкретен случай. Наложеното наказание е НЕДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАТЕГОРИЯ ИЛИ В СТЕПЕН ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА по чл.226, ал.1, т.4 от ЗМВР. Според Чл. 233. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При тази процедура на АПК трябва ли да внасям такса във ВАС наред с жалбата която подавам чрез МВР за обжалване на наказанието.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар