Защита на авторски права на софтуерен продукт

20.02.2012г. 11:04:35

Здравейте, Бих искал да попитам как би трябвало да се процедира по следния казус - собственик съм на фирма и сме разработили разширителен модул към софтуерна система разработена от други разработчици!

. Модулът се разпространява срещу заплащане и в лицензионното споразумение към него е описано, че закупуването на един лиценз позволява еднократна инсталация на модула. Имаме съмнение, че лицензът ни се нарушава и нашият модул се разпростространява срещу заплащане от трето лице. Все още не сме сигурни, тъй като не сме закупили модулът от въпросното лице за да извършим проверка, но ако ще действаме като "таен клиент" бихме искали да процедираме така, че ако предположенията ни се окажат вярни - да имаме годни доказателства срещу нарушителя за извършеното деяние. Как би трябвало да процедираме в този случай? Да извършим проверката в присъствието на нотариус, който да удостовери събитието или има някакъв друг ред? Бих искал да уточня, че става въпрос за уеб базиран софтуер!, при който програмният код не е затворен/скрит/защитен по някакъв начин, така че ако получим модула разпространяван от въпросното лице, лесно можем да направим сравнение с нашият код и да установим дали е идентичен или много близък до нашия. Ще очаквам вашият отговор, благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар