Наследствен имот

17.08.2011г. 12:40:49
След смърта на баща ни станахме собственици на недвижим имот в провинцията с построена в имота жилищна сграда - майка 1/2 ид.ч., аз и сестра ми по 1/4 ид.ч. От 5 години майка ми живее в моето семейство. Сестра ми избягва контактите с нас. Мама иска да ми продаде нейната 1/2 част от горепосочения имот като отплата за грижите, но сестра ми не желае да ми продаде нейната 1/4 част. Жилищната сграда се руши, необходими са ремонти на покрива и за всичко се грижа само аз и майка.Ако купя частта на майка ми сега, след нейната смърт, притежавайки 3/4 от имота ще имам ли възможност да стана само аз собственик на този имот някога и какви са начините за действие сега?

Правни мнения, съвети и коментари

11.08.2020г. 04:48
Вариант е съдебна делба, след като майка Ви прехвърли на Вас собствените си идеални части от имота, като за дарение не е необходимо съгласие на сестра Ви, но същото може да се оспорва след смъртта на майка Ви като накърняващо запазената част от наследството й, принадлежащо на сестра Ви.

Коментар