Пожизнена рента и скрита продажба на земеделски земи

07.03.2014г. 10:43:03
Преди две години продадох символично(чрез договор за покупко-продажба)определен брой ниви на синът ми. В договора има клауза която го задължава да ми дава рентата от земята докато съм жива. В същото време друга клауза от този договор му позволяваше да продава и да се разполага с нивите. Тогава той ми каза, че това е стандартна бланка със стандартни клаузи за всички подобни договори. И че не трябва да се притеснявам. Но животът реши друго. Наскоро синът ми почина. А преди седмица научих, че в края на миналата година той е продал нивите на земеделска фирма без дори да сподели с мен за това. Чувствувам се измамена. И въпросът ми е следният- След като има клауза задължаваща пожизнена рента, тя не се ли прехвърля на новия купувач? И ако това е така, а купувачът отказва да изпълни условието имам ли право да го съдя? А клаузата за пожизнена рента в договора не означава ли че синът ми може да продава земята, но чак след смъртта ми? В момента на продажбата той е бил жив. И в такъв случай има ли възможност сделката за земята която е сключил синът ми с тази фирма да бъде обявена за несъстоятелна? Все пак една клауза от какъвто и да е договор трябва да има действие и правно последствие, а не да бъде само за украса на хартията. Аз съм много болна със 120 лв. пенсия. И с парите от рентата си купувах лекарства. Благодаря ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

20.04.2021г. 10:34
Необходимо е да се прегледа договорът за аренда за точен отговор, но подобни клаузи за пожизнена рента и за възможност на арендополучателя да прехвърля правото на собственост са взаимно изключващи се.

Коментар