за нотариален акт

12.08.2011г. 01:45:09
Здравейте ,искам да ви попитам : ако имам отказ от роднини , че не искат дял от къщата, то колко пари ще ми излезе нотариалния акт?

Правни мнения, съвети и коментари

01.10.2020г. 10:47
Здравейте, събира се нотариална такса, такса за вписване и местен данък върху материалния интерес.

Коментар