Данъци за кола на починал

10.08.2011г. 06:13:38
Здравейте, баща ми почина преди 1 год., след което разбрах, че има неплатени данъци +лихви към тях за колата, която притежаваше и за кола, която отдавна беше продал (може би преди 10 год), но не я е бил отчислил и му се водели данъците. Въпросът ми е след като е починал ако нямам намерение да използвам колата може ли да се избегне плащането на тези натрупани данъци (съответно и лихвите към тях) и особено за старата кола, която е била продадена преди повече от 10год или е задължително те да се прехвърлят към наследниците и те да са задължени да изплатят натрупаните задължения на починалият? Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

05.08.2020г. 10:53
Здравейте, задълженията на баща Ви се наследяват от наследниците му, вкл. Вие, освен ако бъде подаден отказ от наследство. В случая е препоръчително да се депозира възражение за погасяване с петгодишна давност на въпросните задължения.

Коментар