Mалолетни деца сключват договор за покупко - продажба

21.10.2011г. 02:40:32
Бих искала да попитам в ситуация в която, две малолетни деца сключват договор за покупко -продажба на стерео уредба и родителите разбират за което, какви са възможните вариaнти на юридически последствия. Родителите на "продавача" искат да предприемат съдебни действия. Какво трябва да направят и какъв е съответният съдебен ред? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар