Закрита банкова сметка

13.10.2011г. 04:56:37
Преди време закрих банковата си сметка. Мога ли да направя справка по нея?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар