Закриване на СД

24.11.2011г. 10:33:22
Моля да ми помогнете, като ми кажете какви документи да подготвя и къде да отида за да закрия-залича-ликвидирам СД което имам. Дружеството е регистрино през 1991 г. но никога не е извършвало никаква дейност, подавала съм всяка година дан.декларация - нулева. Днес подадох документи за преригистрация, какво да направя за да ликвидирам. Моля най-сърдечно за помощ.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар