делба на имущество на ЕТ

23.11.2011г. 01:52:00
Здравей те! Омъжена сам от близо 30 год. Мъжът ми е ЕТ от 15 години. Предстои ни развод. Имаме движимо и недвижимо имущество на името на ЕТ, придобити по време на брака. Вапросът ми е - доколко мога да претендирам за имуществото собственост на ЕТ и имам ли реални шансове да получа колкото самият ЕТ. Благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

12.01.2021г. 10:54
Здравейте, имуществото на ЕТ е само негова собственост доколкото е необходимо за упражняване на дейността му, като има Тълкувателно решение в тази връзка.

Коментар