Заем на съпруг

09.01.2009г. 07:50:08
Съпруга ми има заем на негово име. Има и застраховка живот, тя не се признава, ако той се самоубие и др. Тогава аз трябва да го изплащам. Ами ако не разполагам с парите какво следва.

Правни мнения, съвети и коментари

20.09.2018г. 07:26
В случай че не разполагате с парични средства, съдебният изпълнител ще пристъпи към запор на движимо и възбрана на недвижимо имущество.

Коментар