Нотариален акт на наследници

16.11.2011г. 06:29:01
Със съпруга ми дарихме апартамента си на сина ми от първия ми брак през 2000 г, с условие / отразено в нотар. акт за дарение /, че ще ползваме едната стая до смъртта на всеки от нас. На 4 юни т.г. синът ми почина. Следва ли в новия акт, издаден на името на съпругата и сина му, това условие да се запази. Ако следва и не е направено: - Какво трябва да се предприеме и в какъв срок след издаването на нотариания акт на името на наследниците ? - Подлежи ли на санкция лицето съставило документ с неверно съдържание /адвокат, наследник / и каква ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар