Общо жилище

10.11.2011г. 11:32:11
може ли бившият ми съпруг да продаде семейното ни жилище без мое съгласие,което е собственост и на двама ни по нотариален акт?

Правни мнения, съвети и коментари

28.10.2020г. 09:57
Не, не е възможно, след като жилището е съпружеска имуществена общност, да бъде продадено само от единия съсобственик - съпруг.

Коментар