Делба на наследствен имот

16.11.2011г. 03:58:07
Здравейте, Баща ми, брат ми и аз сме наследници на част от апартамент в центъра на София от страна на майка ми, която почина през тази година - 2011. Съответно тя беше наследница на част от този апартамент след смъртта на баща си през 1979г. Тогава той оставя следните законни наследници: съпругата му (това беше моята баба) - с 4/6 дяла и прилежащи части и двете си дъщери (майка ми и леля ми) с по 1/6 части от апартамента и прилежащи части. Приживе баба ми (починала през 2010) чрез договор за покупко-продажба "прехвърля" чрез продажба (точно така е изписано в нотариалния акт - прехвърля чрез продажба) своите 4/6 идеални части+таванско помещение+мазе+прилежащите части от сградата и двора. Моята майка въобще не беше уведомена за тази сделка. Първият ми въпрос е може ли родителя да лиши детето си от наследство? Няма ли някаква запазена част от 4/6 дяла на баба ми, които тя е продала на леля ми? Освен това майка, вече аз, брат ми баща ми като нейни законни наследници, нямаме ли също право на части от таванско помещение, мазе, дворно място? Те на този етап според въпросният нотариален акт, издаден от нотариус В.В., принадлежат на леля ми. Още докато моята майка беше жива беше заведено дело за делба на апартамента. Тя искаше да се оцени нейната част и съответно или леля ми да го изплати на майка ми или обратното. Делото се точи много време, отлагаха се заседания заради неявяване на леля ми. Майка ми не успя да види развръзката. През септември месец 2011 излезе решение по делото, че то се прекратява - сега ще обясна защо. Още през 1999г. моята баба, която беше физически тормозена от леля ми, искаше да се продаде въпросния апартамент в центъра на София, където те двете живееха заедно. Тя се съгласува с майка ми и леля ми за идеята си да го продаде и да закупи два по-малки апартамента, като единият да бъде за леля ми, а другият да се ползва от нея и след смъртта и да остане за майка ми. Майка ми беше съгласна, но леля ми категорично отрече и не се съгласи. Тогава баба ми заведе дело за делба. Не помня някога майка ми да е ходела на дела тогава. Оказва се, че е внесено искане за делба, стартирало е дело, но нито една от страните не се е явявала и интересувала по развитието му. Следва служебно прекраятване на делото. 2-рото дело, заведено вече от майка ми, го прекратиха през септември месец 2011 и като причина посочиха неявяването на страните по предното дело ????? Недоумявам! Плащахме вещи оценки, издирваха леля ми с полиция, за да и се връчат призовки, насрочване на заседания през месец и като финал просто прекратиха делото на база предходното, по което не е имало интерес. Моля за съвет. Ще заведеме дело отново. Но сега се чудя освен това, което е ясно, че искаме да си получиме - нашата разполагаема част, дали да не оспорваме състоятелността на последния нотариален акт, издаден след покупко-продажбата на баба ми към леля ми. Благодаря Ви предварително! Весела Грозданова

Правни мнения, съвети и коментари

07.10.2020г. 11:13
Здравейте, съветът ми е да се консултирате с адвокат, като му предоставите относимите документи.

Коментар