Отмяна на нотариално заверено пълномощно

11.12.2013г. 10:09:27
Когато, една майка подпише безсрочно пълномощно отнасящо се за излизането на децата й извън страната, как може да предотврати това.

Правни мнения, съвети и коментари

15.03.2021г. 11:52
Моля, да уточните въпроса си.

Коментар