Неизплащане на трудови възнаграждения

11.12.2013г. 07:52:04
Здравейте! Искам да Ви запитам по моя проблем. На 02.12.2012г. бях назначена във фирма на трудов договор. На 25.11.2013г. съм освободена по чл.325, т.4 от КТ - със завършване на определена работа. Не съм получавала трудовото си възнаграждение след 23.09.2013г. в заповедта ми е записано, че имам и ПГО за изплащане. Обърнах се към инспекцията по труда, но получих отговор, че от скоро нямат право да пишат предписания за изплащане на работна заплата на бивши работници. За периода за който не съм получавала възнаграждение, не съм подписвала ведомости и фишове за заплати. Въпроса ми е, мога ли да си търся дължащото ми се трудово възнаграждение по съдебен път? Каква е процедурата?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар