измама от адвокат

04.12.2013г. 10:55:20
Здравейте, въпросът ми е следния: водих дело срещу длъжник, като се стигна до последния етап - разпродажба на имуществото му. В този момент обаче, според мен бях измамен от адвоката си, като мисля че се е стигнало до договорка от нейна страна с моя длъжник с цел да не се осъществи продажбата. Казусът е следния: длъжникът ми има ипотека върху апартамента в полза на ДСК. И тъй като при евентуална продажба аз не съм първи по ред за удовлетворяване на вземанията от продажбата, бяхме решили да се явя като купувач и дори да не успея да взема парите си, ще взема имота на по-ниска цена и по този начин ще върна поне част от вземането ми. Точно преди търга обаче, адвокатката ми ми каза, че ипотеката на имота след търга не се погасявала и съм щял да стана собственик на ипотекиран имот, така че да сме изчакали ДСК да се присъедини към делото преди следващата дата на търга и тогава вземането на банката щяло да се погаси. Е, изчаках повече от месец, но когато потърсих адвокатката си, тя започна да увърта и накрая съвсем изчезна. В момента дори е изключила телефоните си и не може да се открие.Когато проверих при съдебния изпълнител той ми каза, че: 1 - при насрочване на публична продан банката автоматично се присъединявала към делото, 2 - аз е трябвало в едноседмичен срок след първата продан да посоча, че искам нова дата за търг, която е пропусната и вече не мога да имам претенции към имота ... Не знам какво да правя .... Дали има реални шансове да успея да доведа продажбата до успешен край и с какъв успех мога да потърся отговорност от адвокатката си за умишлената заблуда и бездействие от които най-вероятно ще загубя парите си.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар