Отписване на задължения по ДОПК чл.171

03.12.2013г. 06:52:48
Каква е процедурата за отписване по ДОПК чл.171, (физ.лице за данък сгради и такса смет). Данъкът е за 2007, следва да се плати 2008г. От 01.01.2009 до 31.12.2013 са 5год. давност. Как да подам възражение или друго за да се освободя от тези данъчни задължения.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар